ישראל פיגא: האם יש שינוי במחירי שוק הדירות

 

ישראל פיגא על שינויים במחירי שוק הדירות

ישראל פיגא מציג נתונים על שינויים בשוק מחירי הדירות על פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

  1. מדד מחירי דירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה (שינוי מחירים בניכוי איכות):

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוקטובר 2022 – נובמבר 2022, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ספטמבר 2022 – אוקטובר 2022, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.3 אחוז.

  • מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי אוקטובר 2022 – נובמבר 2022, לעומת אוקטובר 2021 – נובמבר 2021, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-18.8%. תרשים 2 מציג את אחוז השינוי השנתי במדד מחירי הדירות בעשור האחרון. מהתרשים ניתן לראות כי לאחר תקופה ממושכת של עליות חדות בשינוי המחירים השנתי, נרשמה התמתנות בקצב העלייה השנתית. נציין שהתמתנות משמעותית קודמת בקצב עליית המחירים החלה בשנת 2016 עד כדי ירידות מחירים בשלושת הרבעונים האחרונים של שנת 2018 (האזור המוצלל).

תרשים 2: אחוז שינוי שנתי (כל תקופה לעומת התקופה המקבילה לה אשתקד)

* נתוני התקופה האחרונה בתרשים הינם ארעיים.

2.    מדדי מחירי דירות לפי מחוזות (שינוי מחירים בניכוי איכות):

תרשים 3 מציג את שינויי המחירים בשלושת המדדים הארעיים האחרונים בפילוח לפי מחוזות. בחודשים אוקטובר 2022 – נובמבר 2022, לעומת ספטמבר 2022 – אוקטובר 2022, נמצאו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (2.4%), צפון (0.9%-), חיפה (1.9%), מרכז (0.6%-), תל אביב (0.9%) ודרום (1.4%-).

תרשים 3: מדדי מחירי דירות לפי מחוזות, אחוזי שינוי (נתונים ארעיים)

מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי, אוקטובר 2022 – נובמבר 2022, לעומת אוקטובר 2021 – נובמבר 2021, נרשמו עליות מחירים דו-ספרתיות בכל המחוזות: צפון (21.7%), מרכז (21.0%), חיפה (20.1%), תל אביב (18.0%), דרום (16.3%) וירושלים (15.9%).

  1. מדד מחירי דירות חדשות (שינוי מחירים בניכוי איכות) 3:

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוקטובר 2022 – נובמבר 2022 לעומת ספטמבר 2022 – אוקטובר 2022, נמצא כי מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.9%. מכלל העסקאות של דירות חדשות, שיעור העסקאות במסגרת תמיכה ממשלתית ירד מ-18.2% בתקופה הקודמת (ספטמבר 2022 – אוקטובר 2022) ל-14.7% בתקופה הנוכחית. יצוין כי לרוב שיעור העסקאות בתמיכה ממשלתית מתואם באופן שלילי עם מדד מחירי דירות חדשות. מבדיקה שערכנו עולה כי מדד מחירי הדירות החדשות בניכוי עסקאות בתמיכה ממשלתית ירד ב-2.4%. האחרונות.

מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אוקטובר 2022 – נובמבר 2022 , לעומת אוקטובר 2021 – נובמבר 2021, נמצא כי מחירי הדירות החדשות עלו ב-22.4%.

אודות המחבר

השארת תגובה